top of page

Co dělat při silném větru

Přinášíme vám preventivní rady obyvatelstvu, které vydalo MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Jedná se o shrnutí pro někoho již běžných věcí, někdo v nich však může naleznout i něco nového.

  • Před příchodem větru preventivně zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty (např. květináče, zahradní nábytek) které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí. Dávejte si pozor zejména na volně ležící plechy, skleněné výplně nebo jiné pevné a ostré předměty, z nichž se za silného větru stávají smrtící zbraně.

  • Bezpečný úkryt před silným větrem poskytují budovy s nenarušenou statikou. Omezte pohyb venku a jízdy autem, neschovávejte se pod stromy, nebo v okolí vyšších a starších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy), rozhodně nechoďte do lesa.

  • Neparkujte auta pod stromy či v blízkosti něčeho, co hrozí zřícením, dávejte si pozor na vysoké sloupy.

  • Pokud za silného větru řídíte auto, jeďte maximálně opatrně a pomalu. Větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné a hrozí také zvýšené nebezpeční střetu s překážkou na silnici. Předem si zjistěte, zda trasa vaší jízdy je průjezdná a vozovka sjízdná, abyste neuvízli.

  • Spadlých drátů elektrického napětí se nedotýkejte a vůbec se k nim nepřibližujte.

  • Sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředních.

  • Pomáhejte blízkým i nemohoucím, starým i dětem.

  • NEPODCEŇUJTE předpovídanou situaci a NEPŘECEŇUJTE vlastní síly,schopnosti a možnosti.

  • NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.

  • UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.

Pokud je lidský život, zdraví popř. majetek v bezprostředním ohrožení, volejte hasiče na číslo 150.

bottom of page