top of page
popadané stromy
pozar.jpg
popadané stromy
popadané stromy
ochrana obyvatel
ochrana obyvatel
technická pomoc
technická pomoc
technická pomoc
technická pomoc
ochrana obyvatel
ochrana obyvatel
zachrana osob
ochrana obyvatel
ochrana obyvatel
dopravni nehoda
popadané stromy
likvidace hmyzu
popadané stromy

2023

2023/1 - 26.8.2023 -Technická pomoc
Popadané větve na silnici | obec Nesvačilka

Jednotka vyjela na pokyn starosty s CAS 20 v počtu 1+3 na popadané větve na silnici mezi Nesvačilkou a Žatčanama. Po průzkumu bylo zjištěno že se jedná o celkem čtyři popadané stromy, které zasahovali do silnice. Jednotka na místě větve odtáhla a silnici zametla. 

JSDH Nesvačilka: J.Klimeš (v), J.Hrdlička (s), L.Klusák, P.Pacal

Jednotky na místě události: JSDH Nesvačilka

2022

2022/1 - 9.7.2022 - Požár
Požár trávy | obec Nesvačilka

Jednotka vyjela na pokyn operačního střediska s CAS a  DA v počtu 1+6 na požár trávy 50x50 metrů v bývalém areálu JZD. Po průzkumu byl nasezen jeden proud C. Po dojezdu JSDH Moutnice jsme nasadili druhý proud C a požár uhasili. Po dojezdu HSZ Židlochovice bylo místo požáru předáno veliteli HS Židlochovice.

JSDH Nesvačilka: J.Klimeš (v), Z.Hauerland (s), F.Hrdlička (s), J.Hrdlička, V.Balák, P.Pacal, V.Hrdlička

Jednotky na místě události: HZS Židlochovice, JSDH Nesvačilka, JSDH Moutnice, JSDH Žatčany

2021

2021/4 - 25.7.2021 - Technická pomoc
Strom přes cestu | obec Nesvačilka

Jednotka vyjela na pokyn starosty s DA v počtu 1+3 na spadený strom přes silnici ve směru od hlavní silnice ke stavebninám STAREX. Provedli jsme odstranění padlého stromu a následný úklid komunikace.

JSDH Nesvačilka: J.Klimeš (v), F.Hrdlička (s), J.Barták, V.Balák

2021/3 - 6.7.2021 - Technická pomoc
Strom přes cestu | obec Nesvačilka

Jednotka vyjela na pokyn starosty s DA v počtu 1+4 na spadený strom přes silnici ve směru na Moutnice. Provedli jsme odstranění padlého stromu a následný úklid vozovky

JSDH Nesvačilka: J.Hrdlička (v), Z.Hauerland (s), F.Hrdlička, J.Klimeš, V.Balák

2021/2 - 29.6.2021 - Ostatní mimořádná událost
Tornádo | obec Mikulčice

Jednotka vyjela na pokyn operačního střediska s DA v počtu 1+7 do obce Mikulčice, kde prováděla likvidační práce na tornádem poškozené střeše výrobní haly a následný úklid demontované střechy. 

JSDH Nesvačilka: J.Barták (v), J.Fiala (s), J.Klimeš, P.Pacal, J.Hrdlička, F.Hrdlička, V. Hrdlička, R.Lízal

2021/1 - 26.6.2021 - Ostatní pomoc
Humanitární sbírka | obec Rohatec

Jednotka vyjela na pokyn starosty s DA v počtu 1+4 do obce Tešany, kde pomohla naložit kamion humanitární pomocí se sbírky, následně pokračovala jako doprovod kamionu do obce Rohatec, kde kamion vyložila.

JSDH Nesvačilka: J.Klimeš (v), J.Fiala (s), J.Barták, V.Balák, P.Pacal

2020

 

2020/10 - 28.10.2020 - Technická pomoc
Zalévání stromků | obec Nesvačilka

Jednotka vyjela na pokyn starosty s CAS v počtu 1+2 na zalévání nově zasazených stromků.

JSDH Nesvačilka: J.Klimeš, J.Barták, V.Hrdlička

2020/09 - 24.6.2020 - Technická pomoc
Proplach kanalizace | obec Nesvačilka

Jednotka vyjela na pokyn starosty obce s DA L1Z v počtu 1+3 k proplachu kanalizace u firmy Poláček. Na místě bylo zjištěno ucpání kanálu jemným pískem. Kanál byl vyčištěn a kanalizace propláchnuta řádu pitné vody za pomocí hydrantu.

JSDH Nesvačilka: J.Barták, F.Hrdlička, V.Hrdlička, L.Lízal

2020/08 - 14.6.2020 - Technická pomoc
Protipovodňová opatření | obec Nesvačilka

Jednotka vyjela na pokyn starosty obce s DA L1Z v počtu 1+3 k zajištění protipovodňových opatření z důvodu přívalových srážek.

JSDH Nesvačilka: J.Barták, F.Hrdlička, J.Hrdlička, M.Barták

2020/07 - 14.4.2020 - Technická pomoc
Proplach kanalizace | obec Nesvačilka

Jednotka vyjela na pokyn starosty obce s CAS v počtu 1+2 k proplachu kanalizace areálu bývalého JZD.

JSDH Nesvačilka: J.Barták, J.Fiala, V.Hrdlička

2020/06 - 23.3.2020 - Ochrana obyvatel
Ostatní mimořádné události | obec Nesvačilka

Jednotka v počtu 1+3 prováděla na pokyn starosty obce zásobení obyvatel ochrannými rouškami a desinfekcí v souvislosti s ochranou před koranavirem SARS-CoV-2. 

JSDH Nesvačilka: J.Klimeš, F.Hrdlička, V.Hrdlička, P.Pacal

2020/05 - 21.3.2020 - Ochrana obyvatel
Ostatní mimořádné události | obec Nesvačilka

Jednotka v počtu 1+5 prováděla na pokyn starosty obce zásobení obyvatel ochrannými rouškami a desinfekcí v souvislosti s ochranou před koranavirem SARS-CoV-2. 

JSDH Nesvačilka: J.Hrdlička, J.Klimeš, F.Hrdlička, Z.Hauerland, V.Hrdlička, P.Pacal

2020/04 - 21.3.2020 - Záchrana osob a zvířat
ZOZ - AED | obec Nesvačilka

Jednotka vyjela na pokyn operačního střediska s DA L1Z v počtu 1+4 k zajištění životních funkcí pomocí AED. Následně pomohla s transportem pacienta. Na místě je doplnila ZZS a PČR.

JSDH Nesvačilka: J.Barták, J.Hrdlička, J.Klimeš, Z.Hauerland, F. Hrdlička

2020/03 - 19.3.2020 - Ochrana obyvatel
Ostatní mimořádné události | obec Nesvačilka

Jednotka v počtu 1+3 prováděla na pokyn starosty obce zásobení obyvatel ochrannými rouškami a desinfekcí v souvislosti s ochranou před koranavirem SARS-CoV-2. 

JSDH Nesvačilka: J.Barták, J.Klimeš, F.Hrdlička, R.Lízal

2020/02 - 18.3.2020 - Ochrana obyvatel
Ostatní mimořádné události | obec Nesvačilka

Jednotka v počtu 1+3 prováděla na pokyn starosty obce zásobení obyvatel ochrannými rouškami a desinfekcí v souvislosti s ochranou před koranavirem SARS-CoV-2. 

JSDH Nesvačilka: J.Hrdlička, J.Klimeš, F.Hrdlička, V.Lízal

 

2020/01 - 3.1.2020 - Technická pomoc
Vyproštění vozidla | obec Nesvačilka

Jednotka vyjela na pokyn starosty s CAS v počtu 1+2 k vyproštění zapadlého vozidla.

JSDH Nesvačilka: J.Barták, J.Fiala, V.Hrdlička

2019 

2019/03 - 30.9.2019 - Technická pomoc
Odstranění padlého stromu / obec Nesvačilka

Jednotka vyjela na pokyn starosty obce s DA L1Z v počtu 1+3 ke spadenému stromu do elektrického vedení u domu č.p. ... . Pomocí lan a dřevěných podpěr jsme strom dostali z vedení a položili podél komunikace, tak aby nikoho neohrožoval. Během zásahu byla kyvadlově řízená doprava.

 

JSDH Nesvačilka: J.Fiala, F.Hrdlička, J.Bednář a L.Klusák

2019/02 - 20.7.2019 - Technická pomoc

Likvidace obtížného hmyzu / obec Rajhrad 

V rámci stáže u PS Židlochovice jednotka vyjela na pokyn operačního střediska s CAS 32 v počtu 3+1 k likvidaci obtížného hmyzu. Na místě bylo zjištěno malé sršní hnízdo. Likvidaci provedl technik jednotky PS Židlochovice.

 

JSDH Nesvačilka: J.Barták, Z.Hauerland, J.Klimeš, V.Balák

2019/01 - 1.7.2019 - Technická pomoc
Odstranění padlého stromu / obec Nesvačilka

Jednotka vyjela na pokyn starosty obce s DA L1Z v počtu 1+3 ke spadenému stromu na silnici mezi Nesvačilkou a Žatčany. Pomocí motorové pily jsme strom rozřezali, odstranili z vozovky a provedli úklid vozovky. Během zásahu byla kyvadlově řízená doprava.

 

JSDH Nesvačilka: F.Hrdlička, J.Klimeš, R.Lízal a L.Klusák

bottom of page