top of page

Shrnutí roku 2023 pohledem SDH Nesvačilka

V uplynulém roce se po kulturní stránce pořádalo mnoho akcí. Tak jako každý rok od únorových Nesvačilských ostatků až po prosincovou zabijačku. Vypisovat zde podrobně všechny akce by bylo na dlouho, ale za náš sbor mohu prohlásit, že všechny byly úžasné a kdo se nezúčastnil, přišel o hodně.

 

Většina naší energie, ale patřila dětem - našim mladým hasičů.

Naše děti se v uplynulém roce zúčastnily Hry plamen, která je rozdělena do šesti okruhů, kde každý okruh má své specifické aktivity.

 

Jednou z aktivit je Požární ochrana očima dětí - což je celorepubliková výtvarná soutěž. Do této soutěže jsme šli s devíti obrázky a jednou slohovou prací. Do krajského kola nám postoupila jedna výtvarná a jedna literární práce. Následně do celorepublikového kola postoupil obrázek Veroniky Hrouzkové z celkového počtu 2859 obrázků - krásný úspěch.

 

Další aktivitou jsou výlety. Letos jsme s dětmi vyrazili na dva výlety. V březnu na brněnskou Hvězdárnu a v květnu jsme prošli údolím řeky Oslavky.  

Nejvíce času jsme však věnovali požárnímu sportu.

Zúčastnili jsme se Okresní ligy mládeže, kde jsme celkově získali 5.místo v mladších žácích a 7.místo ve starších žácích.

 

Další soutěží byl závod požární všestrannosti a brannosti (ZHVB), který se letos uskutečnil podle nových pravidel. Zde družstvo přípravky skončilo na 1. místě, mladší žáci na 3. místě a postoupili do krajského kola, starší žáci nám skončili na 23.místě a smíšené družstvo dorostenců, které jsme složili se závodníky ze Zbraslavi a Nosislavi, skončilo na krásném druhém místě.

V krajském kole ZHVB hlídka mladších žáků obsadila 10. místo - bohužel se nám nepovedla střelba na prvním úseku.

Když už jsme tedy u toho sportu, tak jednou z našich větší akcí je tradiční Kemp mladých hasičů a samozřejmě naše Bitva o Nesvačilku. Vše se uskutečnilo poslední prázdninový víkend. Rozepisovat se nebudeme, video z této akce mluví za vše:

Další okruhem jsou i odznaky odbornosti které letos děti plnily. Celkem 16 dětí získalo odznak, z toho 12 dětí Strojník, 2 děti Preventista junior a 2 děti Strojník junior.

 

Takže souhrnem můžeme konstatovat, že to byl krásný rok, plný zážitků. 

bottom of page