top of page
Velitel jednotky
JIŘÍ BARTÁK
školení: VJ/VD, TCH, NDT, OMP, AED
velitel jednotky
Zástupce velitele jednotky
VOJTĚCH BALÁK
školení: VJ/VD, AED
zVJ.png
Velitel družstva
JAKUB KLIMEŠ
školení: VJ/VD, S, TCH, NDT, OMP, AED
VD.png
Velitel družstva
JAN HRDLIČKA
školení: VJ/VD, S, ZOP, NDT, AED
VD.png
Strojník
JIŘÍ FIALA
školení: S, NDT, ZOP, OMP, AED
strojnik.png
Strojník
JIŘÍ BEDNÁŘ
školení: S, NDT, ZOP, OMP, AED
strojnik.png
Strojník
LUBOMÍR LÍZAL
školení: S, AED
strojnik.png
Hasič
PATRIK PACAL
školení: NDT, AED
hasic_st.png
Strojník
ZDENĚK HAUERLAND
školení: SAED
strojnik.png
Strojník
FRANTIŠEK HRDLIČKA
školení: SNDT, AED
strojnik.png
Hasič
VÁCLAV HRDLIČKA
školení: ZOP, NDT, AED
hasic_st.png
Hasič
LUBOMÍR KLUSÁK
školení: AED
hasic_st.png
Hasič
VÍT LÍZAL
školení: AED
hasic_st.png
Hasič
RADEK LÍZAL
školení: AED
hasic_st.png
Hasič
LUKÁŠ HUSÁK
školení: AED
hasic_st.png

Vysvětlivky:

VJ/VD - velitel jednotky/velitele družstva - kurz V-40, V-40e

S - strojník - kurz S-40

TCH - technik technických a chemických prostředků - kurz TCH-16

ZOP - základní odborná příprava - ZOP

NDT - nositel dýchací techniky - kurz NDT-16

OMP - obsluha motorových pil - kurz OMP

AED - automatizovaný externí defibrilátor

8E48CAE5-0A1F-46AE-9AFC-6A29CB902C95
6D0BCD71-B70B-4E39-9C7A-0E2150811EE0
9504F704-ADBB-41D1-8BCF-DAC8AE0D02EE
0428E167-3CF3-4394-97B8-71D7E2A576A2
1A155453-3C77-4237-9769-286D04F5EA56
A5B01FBB-EC05-42A2-BC9A-16F731CC224A
35511C74-F04D-40EA-A1E4-BCEE271573F8_1_2
E79E7F96-E47A-455E-9397-99118D5445F5
C475EED3-8BCA-4414-8250-731C0656B72B
DEEBCA87-D794-4D9C-AC02-34864C7B4E0E
10565663-0379-495D-AD4D-6747ECEEA248
F6F64574-E0E9-449A-AAF2-924257920DE5
3B12AA11-E1D1-49AD-84FD-55099B1BE43E
86AD457A-A2F0-46C7-9FD8-E5D8980E9729
8C4D4E46-289E-46FD-83CE-A4A7B24A3892
bottom of page