top of page

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NESVAČILKA

Hasiči obce Nesvačilka jsou jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce Nesvačilka. Jako jednotku je zřídila obec Nesvačilka v souladu se zněním zákona o požární ochraně č.133/1985 Sb. Jejím úkolem je jednak protipožární dohled nad vlastní obcí, jednak v případě většího ohrožení musí být schopna zasáhnout a být nápomocna profesionálním složkám HZS. 

JSDHo Nesvačilka je podle plošného pokrytí zařazena do kategorie JPO V s místní působností, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu 1+3 v místě dislokace do 10 minut od vyhlášení poplachu. Jednotka je s předurčeností na AED (Automatický externí defibrilátor).

Toto zařazení není z hlediska zajištění provozu jednoduché, protože většina finančních prostředků z Jihomoravského kraje putuje do prvních zásahových jednotek. A přitom požadavky na naší vybavenost nejsou o nic menší, než požadavky pro tyto poloprofesionální jednotky. Bez nutné pomoci obce a sponzorů by tato jednotka nemohla fungovat.

V současnosti má jednotka 15 členů, kteří se pravidelně účastní všech potřebných školení.

Členem se může stát každý občan ČR starší 18-ti let, zdravotně způsobilý a který s obcí uzavře dohodu o členství v JSDH.

STAŇ SE DOBRÁKEM

Je ti víc jak 18 let? Máš dobrý zdravotní stav a jsi fyzicky zdatný? Jsi ochotný a obětavý? Je-li tvá odpověď na vše ano, tak se k nám přidej.

Vše tě naučíme a bude-li tě to bavit, můžeš se dál posouvat specializačníma kurzama na strojníka nebo velitele.

Kontakt: sdhnesva@gmail.com

znak JSDHo Nesvačilka
DA_mala
CAS_20_A
Komplet_A
Komplet_C
bottom of page