top of page

JSDH Nesvačilka je podle plošného pokrytí zařazena do JPO V, tedy jednotka s místní působností, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu 1+3 v místě dislokace do 10 minut od vyhlášení poplachu. Jednotka je s předurčeností na AED.

Jejím úkolem je jednak protipožární dohled nad vlastní obcí, jednak v případě většího ohrožení musí být schopna zasáhnout a být nápomocna profesionálním složkám HZS. 

Toto zařazení není z hlediska zajištění provozu jednoduché, protože většina finančních prostředků z Jihomoravského kraje putuje do prvních zásahových jednotek. A přitom požadavky na naší vybavenost nejsou o nic menší, než požadavky pro tyto poloprofesionální jednotky. Bez nutné pomoci obce a sponzorů by tato jednotka nemohla fungovat.

SDH_uvod
IMG_1356
IMG_3581
bottom of page