top of page

Jak se chovat u požáru

Víte, že největší nebezpečí Vám nehrozí od plamenů ale od kouře? 

Proto když zpozorujete kouř, zamezte jeho šíření zavřením a utěsněním dveří, zejména u podlahy. Při opouštění prostoru kde hoří, než otevřete dveře, vyzkoušejte, nejsou-li horké (zkuste na dotek plochu dveří a kliku) a v případě, že ano tak je nikdy neotevírejte. Zůstaňte v místnosti nejlépe pod oknem.

 • Požární poplach se vyhlašuje voláním "HOŘÍ".

 • Proveďte nutná opatření pro záchranu ohrožených osob.

 • Neodkladně ohlaste zjištěný požár na telefonní číslo 150 nebo 112.

 • Zabezpečte uzavření přívodu plynu a vypnutí elektrické energie.

Co nejrychleji opusťte objekt, ve kterém hoří

 • Vezměte s sebou jen nejnutnější věci (doklady, léky, peníze).

 • Vytvořte si roušku z navlhčené textilie a případně si vezměte namočený kabát či deku přes hlavu.

 • Při odchodu z hořícího objektu se pohybujte co nejblíže u země.

 • Nesnažte se překonávat již požárem zasažené a zakouřené prostory.

 • Nemůžete-li již opustit objekt, uzavřete se v místnosti bez větrání, utěsněte okna a dveře (nejlépe mokrým ručníkem, dekou) a upozorněte na sebe hasiče máváním za oknem či vyvěšením bílé látky či prostěradla.

 • Prověřte, zda se v ohroženém prostoru nenacházejí osoby a zvířata; pokud ano, pokuste se zabezpečit jejich vyvedení nebo si zapamatujte, kde se nacházejí a řekněte to následně záchranářům.

 • Shromážděte všechny osoby na bezpečném místě mimo ohrožený prostor.

Předcházení požáru

 • Skladujte hořlavé, výbušné a toxické látky pouze v určených množstvích a prostorách, mimo společné prostory obytných domů.

 • Buďte vybaveni funkčními jednoduchými hasebními prostředky.

 • Mějte vždy volné, případně označené, únikové cesty.

 • Vznikne-li požár, snažte se jej okamžitě uhasit nebo zamezit jeho rozšíření.

 

Jaké hasící přístroje a k čemu je použít

 

Hasící přístroje jsou určené k hašení začínajícího požáru a podle druhu hasiva je dělíme na:

 • Vodní - použít na papír, dřevo a další pevné hořlavé látky (NIKDY na elektřinu, oleje).

 • Práškový - je universální (elektřina, domácí spotřebiče, oleje, plyny, pevné látky).

 • Pěnový - použít na benzín, naftu, olej (NIKDY na elektřinu, domácí spotřebiče).

 • Sněhový - použít na elektřinu, jemnou mechaniku.

 • Halotronový - použít na hašení auta, elektřiny, domácích spotřebičů, archívů.

 

Ve vaší domácnosti doporučujeme použít práškový hasící přístroj ABC.

bottom of page