top of page
HISTORIE SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V NESVAČILCE

Sbor dobrovolných hasičů Nesvačilka

 

Sbor dobrovolných hasičů byl v Nesvačilce založen kolem roku 1942. Spolek vznikl z nařízení okupačních protektorátních úřadů jako součást civilní obrany. Jeho předsedou byl Inocenc Husák. V prvním seznamu bylo uvedeno 31 jmen.

 

Činnost po osvobození

 

Hlavní činnost sboru začala až po osvobození. Vzhledem k tomu, že naše obec je zemědělská a každý hospodář chtěl chránit úrodu, dobytek a stavení před požárem, počet členů a přispívajících rychle rostl. Všichni občané měli zájem, aby sbor byl dobře vybaven technikou, a proto přispívali jak finančně, tak i brigádnicky při stavbě hasičské zbrojnice.

Sbor překonal několik těžkých krizí (koncem padesátých, v polovině sedmdesátých a v polovině osmdesátých let), kdy zájem členů ochaboval, účast na schůzích a akcích byla nevalná a vedení sboru bylo unaveno řešením sporů a problémů (bezesporu svou roli zde ovšem sehrálo i politické ovzduší a celkový vývoj naší společnosti). Počet členů se většinou pohyboval v rozmezí od třiceti do padesáti osob.

 

Požární zbrojnice

 

V roce 1950 byla dokončena stavba požární zbrojnice. Slavnostně otevřena byla dne 28.října 1950, přičemž klíče byli předány MNV Nesvačilka. Náklady na stavbu činili 410 tis. korun.

V roce 1984 se musela postavit přístavba ke stávající zbrojnici, aby bylo možné garážovat cisternu Š 706. Od té doby prošla zbrojnice několika většími i menšími rekonstrukcemi. Postupně byla opravena střecha, podlahy, sociální zařízení, šatna, siréna,....

V roce 2015 byla provedena v rámci akce Zateplení budovy obecního úřadu a hasičské zbrojnice kompletní oprava interiéru zbrojnice (nová elektroinstalace včetně osvětlení, výměna okna, nové vnitřní omítky, zateplení fasády, výměna střechy na věži).

 

Technika

 

V roce 1947 byla zakoupená motorová stříkačka v ceně 35 tis. korun.

V roce 1949 zakoupil sbor své vlastní požární vozidlo značky OPEL, což bylo vlastně vojenské sanitní auto, na které občané věnovali 54 tis. korun. Sanitka, jak se vozidlu běžně říkalo, sloužila v nouzi i jako sanitní vůz, protože v té době v obci nikdo osobní automobil nevlastnil. V témže roce byl požárníky zakoupen také pohřební vůz v ceně 35 tis. korun a i na tento automobil věnovali peníze sami občané.

V roce 1960 dostala naše organizace novou stříkačku PS 8. Dlouhou dobu jsme byli bez požárního vozidla, až v roce 1972 Místní národní výbor (MNV) Nesvačilka zakoupil skříňovou T805.

V roce 1979 jsme převzali z OSPAPu stříkačku DS 16 a v roce 1980 MNV zakoupila cisternový vůz Š 706, který měl nádrž na 7 m3 vody.

Po roce 2000 byl v souvislosti s přibývajícím počtem závodů vysloven požadavek na výbor SDH, aby byl zakoupen dopravní automobil pro celou posádku a závodní tým. Podařilo se nám zakoupit nevyužitý německý hasičský speciál IFA, který byl určen pro dopravu devíti osob s vybavením, byl osazen výkonným čerpadlem pro čerpání vody. Tento automobil jsme zakoupili od obce Veverské Knínice za pouhých 10 tis. korun.

Po čase byl vozový park obměněn za dopravní automobil pro přepravu osob a vybavení AVIE. Toto vozidlo jsme zakoupili od sousedního SDH Moutnice za 35 tis. korun. Dosluhující cisternový vůz Š 706 byl prodán a byla zakoupena modernější verze cisternového automobilu Tatra 148 od SDH Šlapanice za cenu 120 tis. korun, která nám slouží do současnosti. Dopravní automobil byl rovněž vyměněn za novější, praktičtější a výkonnější terénní automobil UAZ 4x4, pro posádku 6-ti osob a řidiče za cenu 238 tis. korun.

 

Moderní historie SDH Nesvačilka

 

Moderní historie Sboru dobrovolných hasičů v Nesvačilce se začala psát v roce 1990. Práci sboru bych si dovolil rozdělit do tří úseků. Jsou to úseky požární, sportovní a kulturní. Sbor už dávno není jen jednotkou, která zabezpečuje obec a její obyvatele před ohněm a živelnými pohromami. Je to organizace, která se významným způsobem podílí na rozvoji kulturního a společenského života na vesnici. A jako dlouhodobě jediný sportovní klub v obci se rovněž podílí na výchově mládeže ke sportovní činnosti a k týmové práci.

GALERIE FOTEK HISTORIE
1
2
3
4
bottom of page